Matchen

Rekening houdend met alle wetgeving, wensen van de school en de mogelijkheden van de invaller zoekt InvalPool automatisch de juiste invaller.

Beste match
Automatisch genereert het systeem voor u de beste match. U ziet in een overzichtelijk schema de mogelijkheden van de invaller.
Dienstverbanden
Tijdens het matchen wordt rekening gehouden met het actuele dienstverband van de invaller.
Voorkeursinvaller
Heeft u voorkeur voor een invaller? Vul de naam in bij het aanvragen van een invalverzoek. Als deze persoon past binnen het uw aangevraagde invalverzoek, dan wordt deze peroon getoond en kunt u hem inplannen.
Reserveren en uitnodigen
Invallers benaderen met de vraag om in te vallen kan via het versturen van een email.
Na accordering door de invaller wordt het verzoek automatisch ingepland.  Zowel u als de invaller ontvangt na de bevestiging een mail.
Reisafstand
Tijdens het matchen wordt de reisafstand van huis naar school getoond. Deze gegevens kunt u gebruiken voor het verrekenen van de reiskosten.