Cao en wetgeving

Binnen de cao zijn veel afspraken gemaakt om het vervangingsbeleid vorm te geven.
InvalPool is ingericht om dit beleid te ondersteunen. De software houdt rekening met de actuele wetgeving en Cao afspraken.

WWZ
InvalPool houdt bij de blokkeringen en waarschuwingen rekening met de ketenbepaling van het openbaar onderwijs óf van het bijzonder onderwijs. Ook als u met meerdere besturen in dezelfde InvalPool werkt is dit geen probleem.
Per bestuur kan worden ingesteld welke ketenbepaling van toepassing is.
VOG
Bij een verlopen VOG krijgt u een melding.
Deze krijgt u via email, en vindt u terug in de waarschuwingen-rapportage.
ID
Het systeem meldt als de geldigheidsdatum is verstreken. In de waarschuwingen-rapportage wordt een verlopen ID ook gemeld.
Aanzegtermijn
Twee maanden voor het aflopen van het dienstverband krijgt u een melding vanuit InvalPool.