FAQ

Is er rekening gehouden met de nieuwe cao en de huidige wetgeving?
Ja, de hele software is geprogrammeerd naar de huidige WWZ regelgeving en de verruiming die de cao hierop biedt. Om zeker te zijn van een juiste programmering laten we de software juridisch testen door Brouwer Legal.

Welke WWZ telling is aangehouden?
Reguliere benoemingen vallen in de ketentelling van de wwz. Binnen de cao zijn voor vervangingen verruimingen gekomen in de telling. InvalPool rekent met de telling van de vervangingsdienstverbanden.

 • openbaar onderwijs: onbeperkt aantal dienstverbanden in 36 maanden
 • bijzonder onderwijs: 6 dienstverbanden in 36 maanden.

Blokkeert het systeem?
Ja de software blokkeert automatisch een invaller zodra de keten vol is. U kunt dan zelf bewust keuzes maken of u de invaller wel of geen dienstverband wilt bieden. U kunt de ketentelling eventueel handmatig negeren.

Ik wil samenwerken met meerdere besturen in een InvalPool. Hoe werkt dit?
InvalPool is geschikt om met meerdere besturen binnen een pool te werken. De software biedt veel specifieke mogelijkheden zodat u, ondanks dat u met meerdere besturen samenwerkt, toch uw eigenheid kunt behouden. Enkele voorbeelden:

 • Van elke nieuwe invaller die in de pool wordt ingeschreven ontvangt elk aangesloten bestuur een mail. Zo kunt u eerst nakijken in uw administratie of deze nieuwe invaller een arbeidsverleden bij u heeft én of u deze invaller ook binnen uw bestuur wilt laten invallen. Pas na akkoord van uw kant is de invaller beschikbaar voor de scholen van uw bestuur.
 • Per bestuur kan de ketentelling worden geregeld.
 • Invallers beschikbaar stellen voor detacheren bij uw collega-besturen is mogelijk.

We willen starten met Invalpool. Moeten we dan alle gegevens zelf handmatig invoeren?
Nee, wij helpen u hierbij. Door het aanleveren van gegevens kunnen wij via een bulk-import voor u de gegevens invoeren. Hierbij moet u denken aan de volgende gegevens:

 • Vakanties
 • Arbeidsverleden van invallers
 • NAW gegevens van medewerkers
 • NAW gegevens van invallers

Wij willen starten met InvalPool. Hoe ziet het implementatietraject eruit?
Het implementatietraject bestaat uit twee delen:

 1. Inrichting software.
  U levert de gegevens voor de bulk import aan. Na maximaal 7 werkdagen is de import gereed en kunt u het systeem verder inrichten.
 2. Training
  Voordat u daarwerkelijk met de software gaat werken raden we een training aan voor directeuren en beheerders. De training voor directeuren duurt maximaal 2 uur. De training voor beheerders 4 uur.

Kunnen we een demonstratie op locatie krijgen?
Natuurlijk. Wij komen graag naar u toe om de software te laten zien en te adviseren hoe de software binnen uw vervangingsbeleid kan worden ingezet.

Wat kost een licentie voor het gebruik van InvalPool?
De kosten voor de licentie zijn afhankelijk van de grootte van uw bestuur of samenwerkingsverband. We hanteren een transparante prijsstelling, en confronteren u achteraf niet met extra kosten voor bijv. het verzenden van SMS-jes. Ook updates binnen de bestaande InvalPool zijn inbegrepen.